loading
  • تهران - سعادت آباد - خیابان 29 - پلاک 23 کدپستی 41 66 81 98 19
  • 80 68 68 88 [021]
  • 60 67 68 88 [021]
  • info@omran-maroon.com
  • شماره ثبت: 25 25 16

    شناسه ملی: 467 51 20 10 10

    کد اقتصادی: 71 85 57 51 11 41

company logo تونل و سرريز سد راغون
پیشرفت فیزیکی درحال اجرا
تصویر ماهواره ای محل اجرای پروژه  
محدوده جغرافیایی کشور تاجیکستان
هدف (های) اجرا کنترل حجم آب ذخیره سد و سر ریز آن

سد راغون در کشور تاجیکستان و در نزديكي شهر راغون واقع شده است.
این قرارداد شامل احداث تونل و سرريز سد راغون و تجهيزات هيدرومكانيک مربوطه می باشد.
پروژه فوق قسمتی از پروژه سد و نیروگاه راغون است که بلندترین سد دنیا (ارتفاع ۳۳۵ متر) تاکنون می باشد. این پروژه دارای 5900 متر طول تونل با قطرهای مختلف که با روشهای خاص حفاری شده و دارای شفت قائم و مایل نیز میباشد

تصاویر مرتبط