loading
  • تهران - سعادت آباد - خیابان 29 - پلاک 23 کدپستی 41 66 81 98 19
  • 80 68 68 88 [021]
  • 60 67 68 88 [021]
  • info@omran-maroon.com
  • شماره ثبت: 25 25 16

    شناسه ملی: 467 51 20 10 10

    کد اقتصادی: 71 85 57 51 11 41

company logo مجتمع مسكونی فرهنگيان مينودر
پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی پروژه به پایان رسیده است
تصویر ماهواره ای ساختمانهای مسکن فرهنگیان  
محدوده جغرافیایی استان قزوین - شهر قزوین
هدف (های) اجرا تامین مسکن مورد نیاز فرهنگیان

تصاویر مرتبط